Något ur historien

Intervju med Anders Björbole

Anders Björbole har intresserat sig för och aktivt arbetat med vindkraft sedan början på 1990-talet. 1995 startades Lucia, där Anders var aktiv i gruppen kring det vindkraftverket. VEV, Värmlands energi och vindkraftföreningen blev sen en av initiativtagarna till Vindpark Vänern. Det tidiga arbetet med förprojektet utgick härifrån, liksom de vindmätningar som visade att Vänern är en bra plats för vindkraft.

Anders
dsc_0021_id203Mycket erfarenhet och kunskap alltså hos Anders om vindkraft och då kan vi ställa frågan; vad är det som händer med Vindpark Vänern egentligen?
– Grundproblemet har varit dålig service av vindparken, säger Anders. Återkommer till orsakerna till det. Det viktiga nu är att vi för att komma tillrätta med problemen måste ha en egen serviceorganisation, som rapporterar alla problem ofiltrerade till ägarna. Vi behöver ha en organisation som har koll, ambitioner och resurser. Min erfarenhet säger mig att man når bara det här med egen personal, som är lojala mot tekniken och ägarna. ”Gör jag ett bra jobb idag, har jag igen det morgon, ingen idé att slarva med jobbet.” Så resonerar en servicetekniker i egen regi. Servicekillarna som jobbat med verken har helt säkert gjort sitt bästa, men de har inte haft rätt förutsättningar och resurser till sitt förfogande. Det hoppas vi kunna rätta till nu framöver.
– Vi är på väg dit nu! Nyligen bildades Karlstads Vindservice AB, som anställt de fyra servicetekniker som tidigare var knutna till Winwind. Företaget är knutet till Vindpark Vänerns 10 vindkraftverk och skall arbeta med dem. Det är den ena positiva nyheten. Den andra nyheten är lite äldre. Vindpark Vänerns parter har tecknat avtal med företaget Väner Offshore om elansvar för nätet, administrativ förvaltning, besiktning av säkerhetsutrustning samt upprättande av ett oberoende eget underhållsystem med inriktning på förebyggande underhåll. De här två företagen kan bli fundamentet till en lokal underhållsorganisation för vindkraft i Värmland!

Fler positiva nyheter
– Växellådan i vårt verk har nyligen synats genom endoskopiundersökning av Moventas (som tillverkat växellådan). Man hittade inga skadade lagerbanorna på vårt verk! Växellådan har även tidigare synats på samma sätt av Winwind, med samma resultat. Vi har också alldeles nyligen installerat en partikelräknare på vårt verk. (För kontroll av oljan i växellådan.) Undersökningar har visat att de privata verken GG6-10 inte har några allvarliga skador på växellådorna, och dessa kan köras med full drift.
Fyra av de kommunala verken har däremot sådana skador har det visat sig. GG4 är avställd av detta skäl och GG1,GG2 och GG3 går med reducerad effekt medan GG5 går med full effekt.

Inga skadade lager
– Undersökning pågår om orsakerna till problemen. De här verken startades c:a ett år efter de privata. Hur skiljer de sig åt? Vad är orsaken till problemen och vad måste man vidta för åtgärder – svaren här blir avgörande också för de privata verken. Men det är också viktigt att komma ihåg att vid vindar upp till c:a 8-10 m/s så producerar GG1-3 lika mycket elenergi som de privata.
– Till Vindkraft Gässlingens medlemmar kan vi i alla fall nu meddela att man inte funnit några skadade lagerbanor på vårt verk – här behövs bara ett fortlöpande och bra underhåll för att få en bra tillgänglighet.

Problemen började tidigt
Vindkraftverken i Vindpark Vänern köptes genom Dynawind, som sålde Windwinds verk i Sverige. Vindpark Vänerns parter hade serviceavtal med Dynawind, där också tillgänglighetsgarantier ingick.
– Planen var nog att Dynawind skulle växa till sig och bli ett framgångsrikt vindkraftföretag i Sverige. De byggde en tornfabrik i Kristinehamn och började skaffa sig egen vindkraftteknologi genom förvärv.
En tid hade de upp mot 150 anställda. Men det kom bara enstaka beställningar av vindkraftverk och tornfabriken fick dåligt med order. Fabriken som invigdes i december 2007 avvecklades redan sommaren 2011. Strax före jul 2011 såldes Dynawind till Winwind AB, som tog över personal, servicekontrakt och utrustning. Redan under Dynawind hade servicen gått ner. Fakturor betalades inte och man hade svårt att få köpa reservdelar.
– I och med Winwind gick in hoppades vi att det skulle bli en uppryckning, men det såg vi snart att det inte skulle bli av. Vindpark Vänerns parter fick betala reservdelar själva och vi hade garantikrav på dem, som motsvarade serviceavgiften. Moderbolaget lovade i omgångar att ta fram pengar och stärka dotterbolaget så verksamheten kunde komma på fötter. Det skedde inte och i november gick företaget i konkurs.
– Förhoppningsvis är vi nu inne på ett spår där vi kan säga om kanske ett år att vi lagt underhållsproblemen bakom oss!

Negativa skriverier
Det har varit många väldigt negativa skriverier om Vindpark Vänern i pressen i Värmland, särskilt i NWT.
-Situationen är fortfarande kritisk för de kommunal verken, men man ger inte en riktig bild av vårt vindkraftverk och de övriga inom Drift AB. Jag tycker också att man tappat bort det större perspektivet, diskussionen handlar bara om pengar, men man nämner inte att Vindpark Vänern är ett viktigt miljöprojekt, ett led i att minska utsläppen av växthusgaser. För många av oss som gick in det här projektet var det både en investering i egen elproduktion och en framtidssatsning i en miljövänligt teknik. Det gäller fortfarande.
– Det som gör att tonläget är så högt på motståndarna till förnybar energi är förmodligen att den nu är huvudspåret för ny energi i världen och att gammal teknik som tex kärnkraft kan fasas ut.
– Vindkraften är på offensiven och under 2011 ökade den installerade vindkraften i världen med 40,5 gigawatt (GW) eller 20 procent. Vid utgången av 2011 fanns det 238 GW installerad vindkraft och fram till 2016 förväntas vindkraften fördubblas.
Ett annat exempel är att under de tre senaste månaderna har vindkraft varit den enskilt största elproduktionskällan i Spanien, större än de fossila och kärnkraft. Det är viktigt att titta ut från ankdammen om vi skall se vart världen är på väg.

/Janne Hesselstedt

GG8 – ett medlemsägt vindkraftverk i Vänern